מרק מלבי ומי זהר, גרניטה של תמר לח, גלידת מסטיקה קראמבל בסיסה 

56 ₪